سرپل ذهاب

گوردخمه دکان داوود

/post-284

گوردخمه ها، مکان‎هایی مقدس برای دفن مردگان هستند که در پهنه استان کرمانشاه چندین و چند نمونه از آن‎ها را می‎توان یافت. گوردخمه‌ها روایت‎گر آیین‎های باستانی تدفین هستند و در این میان گوردخمه دکان داوود، یکی از نمونه‎های مهم گوردخمه‎های ایران است.


سنگ نگاره آنوبانی نی

/post-249

سنگ‎نگاره و سنگ‎ نوشته آنوبانی‌نی یک نشانه تاریخی است از مردمان زاگرس‎نشین «لولوبی» و «سیموروم» که نزدیک به 5 هزار سال پیش در این سرزمین می‎زیستند.