سفر با کوله پشتی

16 پیشنهاد برای کاهش هزینه‌های خود و پس‌انداز بیشتر برای سفر

/post-599

یک برگه یادداشت بردارید و تمام هزینه‌های خود را بنویسید. اجاره، وام  مسکن، قسط ماشین، قبوض مختلف، تلفن همراه، بیمه، شهریه مدرسه و دانشگاه و  ... حالا تمام هزینه‌های اختیاری خود را بنویسید. هزینه‌هایی که برای غذا،  سینما، نوشیدنی، خرید قهوه، سیگار، باشگاه، میان وعده روزانه و سایر چیزهای  مشابهی که صرف می‌کنید. اگر نمی‌دانید برای چه چیزی پول خرج می‌کنید،  هزینه‌های خود را برای یک دوره دو هفته‌ای پیگیری و یادداشت کنید. ببینید  برای چه چیزی خرج می‌کنید. حالا همه اینها را جمع بزنید؟ چه مبلغی شد؟  احتمالا مبلغ زیادی پول هزینه شده است.


64 نکته برای بهتر سفر کردن

/post-580

همه ما دوست داریم نسخه بهتری از خودمان باشیم. همه ما می‌خواهیم کسی باشیم  که تصور می‌کنیم. البته در صورتی که شرایط مناسب باشد، حتما می‌توانیم  باشیم. چرا که نه. همه دوست داریم، قهرمان داستان خودمان باشیم. دوست داریم  زبان‌های بیشتری یاد بگیریم. می‌خواهیم بیشتر بخوانیم و بیشتر تمرین کنیم.  می‌خواهیم در موقعیت‌های اجتماعی با تجربه‌تر عمل کنیم. می‌خواهیم  مستقل‌تر باشیم و بیشتر سفر کنیم. این خواستن‌ها ادامه و ادامه دارد.