سنگ نگاره

سنگ نگاره‌های تیمره

/post-751

در دوران اطلاعات فراوان و در زمانی که انسان تلاش می‌کند دستاوردها و  پیام‌های خود را برای نسل‌های آینده حفظ کند، از ابزارهای جالبی استفاده  می‌کند. اما در قدیم، انسان با استفاده از ابزارهای ساده، نقوش ابتدایی را  بر روی دیواره‌های غارها و صخره‌ها حک کرد می‌کرده است. در واقع، هر دوی  این ابزارها و سنگ نگاره‌ها در اصل یک ایده و تفکر را نشان می‌دهند. هدف  انسان از ایجاد این ابزارها و سنگ نگاره‌ها، جاودانه شدن و باقی ماندن در  دنیای فرهنگی و روایت ایده‌ها و آرمان‌های بی‌پایان است.