شهر لهاسا

تور تبّت و بیس کمپ شمالی اورست

/post-714

تنها جایی که تور تبت را از مقصد ایران برگزار میکند سفرهای گردشگری ناز نیوز میباشد. سفر به این  نقطه از زمین همواره آرزوی بسیاری از علاقمندان به طبیعت، کوه و کوهستان و مردان و زنان خاص و منحصر به فرد بوده است. اگر شما تصمیم دارید که به آرزوی خود جامه عمل بپوشانید برنامه ما را مطالعه و در صورت تمایل با ما  همسفر شوید.