عطار نیشابوری

آرامگاه عطار نیشابوری

/post-348

نیشابور، شهر فیروزه و شعر و دانش،‌ یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است که تاریخی غنی و پربار دارد و در گذشته از مهم‌ترین شهرهای ایران بوده است.