فیروزآباد

شهر گور

/post-300

شهر گور یا شهر فیروزآباد، در 100 کیلومتری جنوب شیراز یکی از پرجاذبه‌ترین شهرهای گردشگری ایران است.