قبایل سامبورو

قبیله سامبورو

/post-700

سامبورو مردمی نیلوتیک در شمال مرکزی کنیا هستند. سامبورو دامداران نیمه  عشایری هستند که عمدتاً گاو گله می‌کنند اما گوسفند، بز و شتر نیز  نگهداری  می‌کنند. نامی که آنها برای خود استفاده می‌کنند Lokop یا Loikop است.  سامبورو به گویش سامبوروی زبان ماا که یک زبان نیلوتیک است صحبت می‌کند.  زبان ماآ نیز توسط 22 قبیله دیگر از جامعه ماآ صحبت می‌شود که به نام  ماسایی شناخته می‌شود. پارک‌های بازی بسیاری در این منطقه وجود دارد که یکی  از شناخته شده‌ترین  آنها، ذخیره گاه ملی سامبورو است. قبیله سامبورو بعد  از کیسونکو (Isikirari) در تانزانیا و پورکو از کنیا و تانزانیا، سومین  قبیله بزرگ در جامعه ماآ در کنیا و تانزانیا است.