قبیله کالنجین

قبیله کالنجین

/post-702

کالنجین گروهی از قبایل بومی آفریقای شرقی هستند که عمدتاً در استان دره  ریفت در کنیا و دامنه‌های شرقی کوه الگون در اوگاندا ساکن هستند. تعداد   آنها در سرشماری کنیا در سال 2019 به 6.358.113 نفر و بر اساس سرشماری سال  2014 در اوگاندا به 273.839 نفر می‌رسد که عمدتاً در مناطق Kapchorwa ،   Kween و Bukwo هستند. کالنجین به 11 قبیله از نظر فرهنگی و زبانی مرتبط  تقسیم شده است:  کیپسگیس، ناندی، پوکوتس، ساباوت، کیو، توگن، ماراکوت،  اوگیک، تریک و سنگور. مردم کالنجین به زبان‌های ناندی-مارکوتا صحبت می‌کند،  اما می‌تواند شامل زبان آکی در تانزانیا و زبان پوکوت که در کنیا صحبت  می‌شود نیز باشد که همه به طور جمعی به عنوان زبان کالنجین طبقه بندی  می‌شوند. زبان  کالنجین، همراه با زبان‌های مردم داتوگا تانزانیا، ماسایی،  لو، تورکانا،  نوئر، دینکا در میان دیگران به عنوان زبان‌های نیلوتیک  طبقه‌بندی می‌شوند