قبیله کیکویو

قبیله کیکویو

/post-692

کیکویو که به آن گیکویو یا آگیکویو نیز گفته می‌شود ، مردمانی به زبان  بانتو هستند که زبان آنها نزدیکترین ارتباط را با زبان Embu و Mbeere دارد و  در مناطق مرتفع جنوب مرکزی زندگی می‌کنند. در اواخر قرن بیستم، کیکویوها  بیش از 4،400،000 نفر بودند و بزرگترین گروه قومی در کنیا را تشکیل  می‌دادند. ( تقریباً 20 درصد از کل جمعیت)