مردمان بانتو

مردمان بانتو

/post-691

Bantus بزرگترین بخش جمعیت در کنیا است. اصطلاح بانتو به مردمانی اشاره  دارد که به زبان‌های جنوب مرکزی نیجر-کنگو صحبت می‌کنند. مردمان بانتوس از  مناطق مرزی کامرون و نیجریه بودند. اکثر بانتوها کشاورز هستند. برخی از  گروه های برجسته بانتو در کنیا عبارتند از کیکویو، کامبا، لوهیا، کیسی،   مرو و میجیکندا. مردم سواحیلی از نسل مردمان وانگوزی بانتو هستند که  با مهاجران عرب ازدواج کردند. بزرگترین گروه قومی کنیا کیکویو است. آنها  کمتر از یک پنجم جمعیت را تشکیل می‌دهند. از زمان استقلال کنیا در سال  1963، سیاست کنیا با تنش‌های قومی و رقابت بین گروه‌های بزرگ‌تر مشخص شده  است.