مرودشت

نقش برجسته نقش رجب

/post-392

شاید شهرت نقش رجب به اندازه‌ی پاسارگاد و تخت جمشید نباشد، اما ارزش آن با دیگر آثار تاریخی استان فارس برابری می‌کند. سنگ‌نگاره ‌نقش رجب از ابتدای دوره‌ی ساسانی به‌جا مانده استو شاهان ساسانی برخلاف اشکانیان به ثبت تاریخ خود به‌شکل سنگ‌نگاره علاقه داشتند و به این ترتیب موزه‌ای از حکاکی روی سنگ در نقش رجب و نقش رستم به جا گذاشته‌اند.


نقش رستم

/post-147

«نقش رستم» گنجینه‌ای عظیم در دل کوه‌‌های منطقه تاریخی مروردشت است، منطقه‌ای با کوه‌های پر ابهت و زیبا که شکوهی باستانی را به رخ می‌کشد. این منطقه که آثاری از دوران ایلامیان، هخامنشی و ساسانیان را در خود دارد، در واقع بیش از همه برای آنکه مدفن چهار پادشاه هخامنشی است، مورد توجه است. می‌گویند به دلیل شباهت نقوش ساسانی به رستم، پهلوان شاهنامه، این منطقه که نقشی از رستم در دل ندارد، به نقش رستم معروف شده است.