مسجد جامع فرومد

مسجد جامع فرومد

/post-293

مسجد جامع فرومد که در نزدیکی جاده شاهرود به مشهد و در روستایی به همین نام واقع است. روستای فرومد از توابع شهرستان میامی است و در شمال شرقی شاهرود قرار گرفته است.