مسجد جامع یزد

مسجد جامع یزد

/post-153

مسجد جامع یزد یا همان مسجد کبير یزد گنجينه‌ای از هنر و معماری اسلامی است که سنگ بنای اصلی آن را «علاء‌الدوله كالينجار» در قرن ششم هجری بر جاي آتشكده ای باستانی نهاد و بنای کنونی نیز مربوط به «سيد رکن الدين محمد قاضی» آل مظفر و تيموریان قرن هشتم و نهم هجری است.