ملایر

خانه مصدقی ملایر

/post-752

در خیابان شهید مصطفی خمینی ملایر یک خانه تاریخی وجود دارد که از دوره  قاجار باقی مانده است و هم اکنون به عنوان موزه ملایر (عمارت لطفعلیان)  شناخته می‌شود. این خانه از زمان قاجار توسط محسن مصدقی، معروف به مصدق  الممالک، ساخته شده است. او با استفاده از معماران ماهر آن دوره این مجموعه  را ساخت و شامل سه بخش اصلی است، از جمله بخش داخلی، حسینیه و اصطبل خانه.