مهاباد

دخمه سنگی فخریگاه

/post-307

با نزدیک شدن به دخمه فخریگاه، تابلوی راهنمایی باعث شگفتی گردشگران می‎شود. «قدمت: هزاره اول پیش از میلاد» و پس از آن، دخمه‎ای در دل کوه خودنمایی می‎کنند که دو ستون سنگی، دهانه آن را از پس سالیان دور و دراز استوار کرده‎اند. به جز حفره‎ای که به چشم می‎آید، راه ورودی دیگری به داخل دخمه وجود ندارد و باید از کوه بالا رفت تا به دهانه آن رسید.