میامی

کاروانسرای میان دشت

/post-390

کاروانسراهای متعددی در استان سمنان قرار گرفته‌اند؛ استانی که در طول تاریخ میزبان یکی از شاهراه‌های اصلی ایران بوده و در مسیر تهران (ری) به مشهد قرار داشته است. به همین دلیل کاروانسراهای زیادی در این منطقه ساخته شده‌اند. مجموعه کاروانسراهای میاندشت در شهرستان میامی استان سمنان نیز یکی از این آثار تاریخی است که اکنون نیز به کاربری گذشته خود بازگشته و به مرکزی اقامتی تبدیل شده است.


مسجد جامع فرومد

/post-293

مسجد جامع فرومد که در نزدیکی جاده شاهرود به مشهد و در روستایی به همین نام واقع است. روستای فرومد از توابع شهرستان میامی است و در شمال شرقی شاهرود قرار گرفته است.