میل

میل کرات: یادگار سلجوقیان بر تارک تاریخ تایباد

/post-853

میل کرات، بنایی آجری با ارتفاعی حدود 25 متر، بر فراز تپه‌ای در 25  کیلومتری جنوب غربی تايباد خودنمایی می‌کند. این میل که در مسیر راه قدیم  جام و تايباد به خواف قرار گرفته، یادگاری از دوران سلجوقیان است و به  عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری این منطقه شناخته می‌شود.