نایین

خانه پیرنیا (موزه مردم شناسی نایین)

/post-395

خاندان پیرنیا دردوره قاجار، از جمله خانواده‎های سرشناس و بزرگی بودند که مردان بزرگی را در دامان خود تربیت کردند. جد بزرگ خاندان پیرنیا، «میر عبدالوهاب» است. فرزند او، «مشیرالدوله» از صاحب منصبان عصر مشروطه و از نوادگان او، حسین پیرنیا که نماینده مجلس و استاد دانشگاه و بنیان‌گذار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود و هم‌چنین باقی نوادگان هرکدام در پست‌های مهم دولتی در دوره‌های قاجار و پهلوی مشغول به کار بودند.


مسجد جامع نائین

/post-346

اگر بتوان خاستگاهی برای ملکوت و آرامش نهفته در آن متصور شد، بی‌تردید آن خاستگاه جایی شبیه مسجدی بنا نهاده شده در دل کویری آرام و خاک‌سرشت است. جایی که بناها به رنگ خاک‌اند و نقش‌ دیوارها با سادگی بی‌‌پیرایه‌‌شان، آسوده از هر اغراق و گزافه، مرکبی‌ست برای به پرواز در آوردن خیال آدمی.