نیاسر

آتشکده چهارتاقی نیاسر

/post-278

آتشکده نیاسر یک چهارتاقی گنبدی در کناره دشت کاشان، در دامنه رشته کوه کرکس، در بخـش نیاسر، بر خرسنگ­ های رو به شهر نیاسر، در خاور شهرستان کاشان و بر بلندای 1741 متری از سطح دریا بنا شده است.