ورزشگاه الثومه

ورزشگاه الثومه قطر

/post-5

اندازه و زیبایی استادیوم الثومه به سادگی خیره کننده است. این استادیوم بر  اساس بهره‌گیری از نماد گاهفیا ساخته است. گاهفیا یک کلاه سنتی است که  توسط پسران و مردان در خاورمیانه استفاده می‌شود. نماد آن جایگاه بسیار  ویژه ای در قلب مردم منطقه دارد.