ورزشگاه بین المللی خلیفه قطر

استادیوم بین المللی خلیفه

/post-7

استادیوم بین المللی خلیفه مدت هاست که به عنوان خانه معنوی فوتبال در  جامعه قطر مورد تحسین قرار گرفته است، چیزی که به محض ورود به زمین احساس  می کنید. این مکان که در ابتدا در سال 1976 ساخته شد، در آماده‌سازی برای  سال 2022 تغییراتی محترمانه را تجربه کرد که نمادین‌ترین ویژگی‌های آن -  قوس‌های دوگانه - را دست نخورده نگه داشت.