کاخ چهل ستون قزوین

کاخ چهل ستون قزوین

/post-165

یکی از آثار مهم دوره صفوی در قزوین عمارت چهلستون یا کلاه فرنگی است که در وسط باغ بزرگی قرار دارد و تنها کوشک باقی ‌مانده از مجموعه کاخ‌ های سلطنتی دوران شاه طهماسب است. این بنا در دوره صفویه (زمان پایتختی قزوین) به کلاه ‌فرنگی معروف بود. در دوره قاجاریه به دست محمدباقر سعدالسلطنه فرماندار آن زمانِ قزوین بازسازی شد و چهلستون نام گرفت. عمارت کلاه فرنگی به همراه سردر عالی قاپو تنها بناهای باقی‌ مانده از باغ‌های دوره صفویه در قزوین است. این ساختمان هشت‌ گوش و دوطبقه بر اساس نقشه یک معمار تُرک ساخته شده است.شاه طهماسب صفوي در سال 951 ه.ق به دليل تهديد حملات تركان عثماني تصميم به انتقال پايتخت از تبريز به قزوين گرفت. در همين سال بود كه شاه اراضي موسوم به زنگي آباد را از ميرزاشرف جهان- يكي از بزرگان و معتمدان شهر- خريداري كرده و سپس معماران برگزيده كشور را فرا خواند و فرمان داد تا باغي به شكل مربع بسازند و در ميان آن عمارت هاي عالي، تالار، ايوان ها و حوض هاي زيبا بنا كنند.