کتیبه

نقش برجسته تاجگذاری اردشیر بابکان: نگاره ای از قدرت و مشروعیت

/post-836

در تنگاب فیروزآباد، نگاره ای باشکوه از مراسم تاجگذاری اردشیر بابکان،  بنیانگذار سلسله ساسانی، بر جای مانده است. این نقش برجسته، لحظه ی اعطای  حلقه ی سلطنت از جانب مظهر اهورامزدا به پادشاه ساسانی را به تصویر می‌کشد.