شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

گردشگری

طوطی طوق صورتی

/post-1721/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 42 سانتیمتر طول دارد و با بدنی کشیده و سبز رنگ، دم دراز (در حدود 25 سانتیمتر ) و منقار کوچک و قرمزقلاب مانند دیده می شود. تنها گونه ی طوطی است که در ایران، به صورت وحشی دیده می شود. در پرنده ی نر، زیر گلو سیاه است و در پس گردن، طوق باریکی به رنگ صورتی مایل به قرمز...

شاه طوطی

/post-1720/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 54 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه طوطی طوق صورتی بوده اما اندکی بزرگتر، با منقار سنگین تر و لکه ی قرمز روی شانه دیده می شود ( گاهی درحالت نشسته خود را پنهان می سازد) . پرنده ی ماده فاقد طوق قرمز گردن است. صدا: صدای این پرنده بلند و شیهه مانند، به صورت «کی-ای –ری ک»...

هدهد (شانه به سر)

/post-1719/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 28 سانتیمتر طول دارد سر، گردن و سینه به رنگ صورتی نخودی با نوارهای سیاه و فید درخشان در بال ها و دم؛ کاکل بلند با انتهای سیاه، که اغلب پایین افتاده است (هنگام فرود آمدن آن را بالا نگه می دارد) و منقار نازک و بلند که اندکی خمیده به پایین است، دیده می شود. دمگاه سفید...

ماهی خورک سینه سفید ( ماهی خورک گلو سفید)

/post-1718/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 26 سانتیمتر طول دارد و از دو گونه ی دیگر ماهی خورک، نسبتا بزرگتر بوده و به واسطه ی رنگ شفاف و منقار قرمز بزرگ، سر و شکم قهوه ای شکلاتی، سینه و گلوی سفید، پیش بال سیاه و روتنه و دم آبی فیروزه ای به هیچ وجه اشتباه نمی شود. در پرواز سریع و مستقیمش، لکه های سفید روی...

ماهی خورک ابلق

/post-1717/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 25 سانتیمتر طول دارد و تنها ماهی خورک نسبتا بزرگ و سیاه وسفید در منطقه و غیر قابل اشتباه با سایر ماهی خورک هاست. اغلب در حال درجا بال زنی بالای سطح آب دیده می شود، که در همان حال، به طور ناگهانی برای گرفتن ماهی به داخل آب شیرجه می رود. در پرنده ی نر ، دو نوار کم و...

ماهی خورک

/post-1716/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 17 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش کوچک، روتنه آبی و سبز براق، زیر تنه قرمز، گلو و گردن سفید نخودی و منقار تیره است (درپرنده ی ماده، نیم نوک پایین قرمز است) . در پرواز، که سریع و مستقیم و در سطح پایین نزدیک به آب انجام می گیرد. در جا بال زنی نیز دارد، درخشندگی سبز...

سبز قبای هندی

/post-1715/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و در هر دوره ی سنی از سایر سبز قباها به واسطه ی جثه ی حجیم تر، رنگ فیروزه ای و بنفش ودم( به جز پرهای میانی دم) با انتهای مشخص آبی تره( هنگام گستردگی) مشخص می شود. انتهای شاهپرهای بال به طور مشخصی سیاه است. در حالت نشسته، اندکی از بالای گلو سفید...

سبز قبا

/post-1714/

به واسطه ی بدن آبی فیروزه ای، روتنه ی قهوه ای با پرهای پرواز سیاهرنگ و زیر تنه و پیش بال های آبی خوشرنگ، با سایر پرندگان اشتباه نمی شود. (تنها احتمال دارد، پرنده ی جوان با سبز قبای هندی اشتباه شود). پرنده ی جوان کمرنگ تر و قهوه ای تر با رگه های کمرنگی در گلو و سینه است. پروازش اندکی شبیه...

زنبور خوار گلو خرمایی

/post-1713/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و اندکی بزرگتر از زنبور خوار است وبه واسطه ی رنگ سبز یا سبز فیروزه ای با پرهای بلند میانی و دم و زیر بال های مسی قرمز، که حاشیه ی بیرونی پرها تیره است. مشخص می شود. سینه و شکم سبز یکدست و بدون طوق گلوست. پرنده ی جوان کمرنگ تر و فاقد پرهای بلند...

زنبور خوار سبز ( زنبور خوار کوچک)

/post-1712/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 24 سانتیمتر طول دارد و کوچکترین زنبور خوار درمنطقه دیده است. اساسا سبز رنگ بوده و با نوار چشمی سیاه دیده می شود. پرهای مرکزی دم بلند و فاقد گلوی بلوطی، همانند زنبور خوار گلو خرمایی است. زیر گونه ای که در غرب منطقه ( فلسطین ، شرق و غرب منطقه ی آبی) یافت می شود طوق...

12345678»