گنبد

مجموعه چهارطاقی نقاره خانه فراشبند

/post-823

چهارطاقی نقاره‌خانه، اثری از دوران ساسانی است که در کیلومتر 4 جاده  فراشبند، شهرستان فیروزآباد استان فارس واقع شده است. این بنا در گذشته  جزئی از یک مجموعه بزرگ بوده که امروزه بخش زیادی از آن تخریب شده است. مجموعه چهارطاقی نقاره‌خانه در محوطه‌ای به مساحت 200×100 متر قرار دارد.  متاسفانه بخش اعظمی از بناهای این محوطه در طول زمان فرو ریخته و تنها آوار  آنها باقی مانده است. بخش دیگری از محوطه نیز به دلیل فعالیت‌های کشاورزی  از بین رفته است. با این وجود، پراکندگی سفال‌های دوره‌های تاریخی و  سده‌های نخست هجری در اطراف بنا، نشان‌دهنده قدمت و اهمیت این مکان دارد.


گنبد علویان

/post-449

گنبد  علويان در چهار باغ علويان در نزديکي ميدان امام زاده عبد الله همدان  قرار دارد.اين اثر که يکي از شاهکارهاي معماري و گچ‌بري بعد از اسلام در  همدان است. بر اساس شناسنامه فني بنا اين گنبد يکي از يادمانهاي متعلق به اواخر دوره  سلجوقيان در قرن ششم هجري است که توسط خاندان علويان  به عنوان  مسجد احداث  شده‌است. شکل ظاهري آن شبيه گنبد سرخ مراغه-542ه.ق-است.داخل  بنا در ابعاد  8در8متر داراي تزيينات غني و متراکم ودر عين حال رمز آلود و  چشم نواز است و از اين نظر مشابه"گنبدحيدريه"قزوين-اوايل قرن ششم ه.ق-محسوب  مي شود.


گنبد سرخ مراغه

/post-391

نام مراغه که می‌آید رصدخانه این شهر در ذهن تداعی می‌شود اما وجود گنبدهایی مانند گنبدسرخ، گنبدکبود، گنبدغفاریه باعث شده که آن‌را به شهر گنبدها نیز بشناسند.