آتشگاه اصفهان

آتشگاه اصفهان

/post-393

آتشکده آتشگاه بر فراز یک تپه سنگی به بلندای 100 متر در بخش ماربین اصفهان، در 3 کیلومتری جنوب خمینی شهر، 8 کیلومتری غرب اصفهان و نزدیک به آب روان زاینده رود قرار گرفته است. آتشکده آتشگاه یک سازه خشتی است  با خشت هایی از خاک رس به اندازه 40 در 40 سانتیمتر که در کنار هم پایه ها و بنیاد و دیوارهای سازه را برپا کرده است. میان هر دو لایه خشتی در بن سازه یک لایه نی به استوارتر شدن آن در گذر تاریخ یاری رسانده است.