استادیوم 974 قطر

استادیوم 974 قطر

/post-9

طراحی نوآورانه استادیوم 974 ادای احترام به ماهیت موقعیت بندر آن به عنوان  یک مرکز لجستیکی برای منطقه است. بازدیدکنندگان به لطف مواد مورد استفاده  فوراً این اتصال را تشخیص می دهند: ساختاری ساخته شده از کانتینرهای حمل و  نقل و عناصر کشتی سازی فولادی سنگین، که نوید تجربه یک استادیوم منحصر به  فرد در داخل و خارج را می دهد.