طراحی نوآورانه استادیوم 974 ادای احترام به ماهیت موقعیت بندر آن به عنوان یک مرکز لجستیکی برای منطقه است. بازدیدکنندگان به لطف مواد مورد استفاده فوراً این اتصال را تشخیص می دهند: ساختاری ساخته شده از کانتینرهای حمل و نقل و عناصر کشتی سازی فولادی سنگین، که نوید تجربه یک استادیوم منحصر به فرد در داخل و خارج را می دهد.

نتیجه این استادیوم 40000 نفری، یک میدان متمایز، جسورانه رنگارنگ و کاملاً مدرن خواهد بود که به میزبانی مسابقات جام جهانی 2022 تا مرحله یک چهارم نهایی، در سواحل خلیج عربی اختصاص داده شده است.