انزلی

گمرک بندرانزلی: دروازه تجارت شمال ایران

/post-777

گمرک بندرانزلی در سال 1275 هجری شمسی (1896 میلادی) در زمان پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار و به دنبال انعقاد قرارداد ترکمانچای و گسترش روابط تجاری ایران با روسیه، در شهر بندرانزلی تأسیس شد. این گمرک در ابتدا به صورت یک اداره کوچک در ساحل دریا فعالیت می‌کرد، اما با افزایش حجم تجارت، به تدریج توسعه یافت و در سال 1311 هجری شمسی، ساختمان جدید گمرک در محل فعلی آن احداث شد.