باغ تاریخی

قلعه باغ مود: گنجینه ای ارزشمند از تاریخ در دل کویر

/post-869

در 30 کیلومتری بیرجند، در شهر مود، قلعه باغی باشکوه با حصار بلند و 20  برج مدور، خودنمایی می‌کند. خندقی به عرض 10 متر دور تا دور حصار حفر شده  که گویی نگهبانی مطمئن برای این قلعه تاریخی است. درون قلعه، بقایای عمارتی  تشریفاتی از دوران گذشته به چشم می‌خورد. ایوان‌های بلند، هشتی، راهروها و  اتاق‌های متعدد، حکایت از روزگار پر رونق این بنا دارد. تزئینات نقاشی روی  گچ با نقوش اسلیمی، گل و بوته و پرندگان، زیبایی و ظرافت را به ارمغان  آورده است.