در 30 کیلومتری بیرجند، در شهر مود، قلعه باغی باشکوه با حصار بلند و 20 برج مدور، خودنمایی می‌کند. خندقی به عرض 10 متر دور تا دور حصار حفر شده که گویی نگهبانی مطمئن برای این قلعه تاریخی است. درون قلعه، بقایای عمارتی تشریفاتی از دوران گذشته به چشم می‌خورد. ایوان‌های بلند، هشتی، راهروها و اتاق‌های متعدد، حکایت از روزگار پر رونق این بنا دارد. تزئینات نقاشی روی گچ با نقوش اسلیمی، گل و بوته و پرندگان، زیبایی و ظرافت را به ارمغان آورده است.

عمارت اصلی در شمال باغ واقع شده و دو طبقه دارد. طبقه همکف با اتاق‌ها و راهروهای ساده، به عنوان انبار و فضاهای خدماتی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. اما طبقه اول، دنیایی دیگر دارد. تالار آینه با گچبری‌های نفیس و نقش‌های سردیس حیوانات، گل و گیاه و اسلیمی، چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند.

تالار آینه و اتاق بزرگ دیگری در سمت شرقی عمارت با تزئینات گچی برجسته، نشان از محل زندگی حاکم و پذیرایی از میهمانان دارد. حوضخانه و بناهای وابسته به آن در شرق و حمام و انبارها در ضلع جنوبی مجموعه، تکمیل کننده این قلعه باشکوه هستند.

قلعه باغ مود، گنجینه‌ای ارزشمند از معماری و تزئینات وابسته به آن است که در دل کویر خراسان جنوبی، رازهای ناگفته بسیاری را در خود جای داده است.