بندر

بندر سیراف

/post-240

بندر «سیراف» یکی از شهرهای باستانی جنوب ایران است. سیراف امروزه در بخش «کنگان» استان «بوشهر» قرار دارد. این بندر در دوران باستان از آن‎چه امروز هست بزرگتر بوده. به باور کارشناسان زمین ­لرزه، فرسایش خاک و یا پیشروی دریا بخش­ هایی از سیراف را به زیر آب برده است.