حمام ظهیرالاسلام

حمام ظهیرالاسلام

/post-286

حمام ظهیرالاسلام یکی از حمام‎های تاریخی شهر اردبیل است که قدمت آن به دوره حکومت ایلخانان باز می‎گردد. اما در دوره قاجار، حمام توسط شخصی به نام موتمن‎الرعایا خریداری شد، مرمت گردید و اتاق‎هایی به آن افزوده شد.