روستای حیدر قاضی خان

روستای حیدره قاضی خان

/post-84

تپه حيدره در کنار روستاي حيدره قرار گرفته که به دليل نزديکي به شهر همدان به نام « حيدره پشت شهر» نيز شهرت دارد. امتداد دره حيدره، شرقي به غربي است که در انتهاي آن قله حيدره و سپس قله الوند قرار گرفته است. در کف دره رودخانه اي در جريان است، که مانند ساير رودهاي دامنه شمالي الوند، به قره چاي متصل مي‌شود. محصول باغات و مزارع اين دره، انواع ميوه و فراورده‌هاي کشاورزي است. روستاييان حيدره به شغل دامداري و زنبورداري نيز اشتغال دارند و عسل حيدره در همدان از شهرت خاصي برخوردار است. دامنه مقابل روستا از گونه‌هاي گياهي پوشيده شده که به دليل اهميت آنها در شمار مناطق حفاظت شده قرار گرفته است.