قشم

قلعه چرتغالی ها

/post-268

در بندر قشم، کنگ، عمان، رأس الخیمه، جزیره هرمز و به طور کلی  مناطق حاشیه‌ی خلیج همیشه فارس بقایای دیوارهایی دیده می‌شود. این دیوار‌ها در واقع مهم‌ترین اثر باقی مانده از روزگار استعمارگری پرتغالی‌ها بر سواحل و جزایر خلیج فارس است.