شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

قطر

كشور قطر

/post-7166/

● جمعیت آخرین آمارمنتشره جمعیت قطر را ۷۴۴۰۲۹ نفر اعلام داشته است كه یك صدم جمعیت ایران است. از این تعداد كمتر از ۳۰ درصد قطری و مابقی را مهاجرین خارجی از كشورهای مختلف شامل هند ( با جمعیتی حدود ۱۷۰ هزار نفر و بیشترین تعداد خارجی های مقیم قطر ) ، پاكستان ، بنگلادش ، ایران ، نپال ، فیلیپین ،...