ناحیه باباجان غفورف

ناحيه باباجان غفورف به مركزيت شهر غفورف

/post-650

شهر خجند، مركز استان سغد در اين ناحيه قرار دارد. همچنين درياچه بزرگ  قراقوم و رودخانه مشهور سيردريا (سيحون) در اين ناحيه قرار دارند. جاده بين  المللی A376 و مسير راه‌آهنی كه به سمت مسكو حركت می‌كند، نيز از اين  ناحيه می‌باشد.