ناحیه حصار

ناحيه حصار به مركزيت شهر حصار

/post-645

ناحيه حصار به مركزيت شهر حصار. قلعه و منطقه تاريخی و قديمی حصار در اين ناحيه قرار گرفته است.