ناحیه دنغره

ناحيه دنغره به مركزيت منطقه دنغره

/post-615

ناحيه دنغره علاوه بر قرار گرفتن در يك مسير استراتژيك كه مسير ارتباطی  دوشنبه به سمت جنوب و جنوب شرقی كشور را برقرار می‌كند، ناحيه محلّ تولّد رئيس‌جمهور تاجيكستان نيز می‌باشد. كانال دنغره نيز در اين ناحيه قرار دارد.