ناحیه شهرستان

ناحيه شهرستان به مركزيت روستای شهرستان

/post-660

گردنه مشهور شهرستان در اين ناحيه واقع شده است. برای رسيدن از شهر دوشنبه  به شهر خجند، بايد از اين گردنه عبور كرد. منطقه حفاظت شده كوساوين نيز در  اين ناحيه قرار دارد.