ناحیه ظفرآباد

ناحيه ظفرآباد به مركزيت منطقه ظفرآباد

/post-652

اين ناحيه با كشور ازبكستان هم مرز بوده و يك مسير تردد مرزی در اين ناحيه وجود دارد.