ناحیه عینی

ناحيه عينی به مركزيت روستای عينی

/post-648

ناحيه عينی به خاطر وجود مناطق بكر و زيبا و مسيرهای دسترسی سريع از پايتخت  تاجيكستان، به عنوان يكی از مهم‌ترين مناطق گردشگری و تفريحی توريستی  تاجيكستان مطرح می‌باشد. روستا و رودخانه يغناب، درياچه‌های متعدد از قبيل  اسكندركول و كوه‌های زيبايی در اين ناحيه قرار دارند.