ناحیه ناصرخسرو

ناحيه ناصر خسرو به مركزيت روستای بخاری

/post-622

اين ناحيه هم مرز كشور ازبكستان بوده و يكی از مرزهای اصلی برای تردد  مسافران و وسايل نقليه سبك و سنگين بين كشور تاجيكستان و ازبكستان در اين  ناحيه قرار دارد. همچنين خط راه‌ ازبكستان و ايران از اين ناحيه وارد خاك  تاجيكستان می‌شود.