ناحیه نورآباد

ناحيه نورآباد به مركزيت منطقه دربند

/post-637

رود بزرگ وخش در اين ناحيه از به هم پيوستن دو رود بزرگ ديگر به نام سُرخاب و آبيجينگ‌آب شكل می‌گيرد.