ناحیه پنجکنت

ناحيه پنجكنت به مركزيت شهر پنجكنت

/post-661

مقبره پدر شعر فارسی، ابوعبدالله رودكی سمرقندی در اين ناحيه قرار گرفته  است. اين ناحيه همچنين به خاطر وجود منطقه باستانی سَرَزم و منطقه باستانی  پنجكنت شهرت جهانی دارد.