کبوترخانه

کبوترخانه‌های شهر اژیه

/post-742

برج کبوتر اژیه متعلق به دوره قاجار است و در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ با شماره  ثبت ۱۸۱۰۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شده است. اژیه یکی از  شهرهای حومه زاینده رود و در ۷۵ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان قرار دارد. یکی  از ویژگی های برج های کبوتر در حومه زاینده رود، قدمت بعضی از آنها که به  چند صد سال می رسد، است.


کبوترخانه کمره

/post-458

در منطقه جغرافيايي خاصی از روستاهای كمره، ساختمان های منفرد، بزرگ و  كنگره داری ساخته شده است كه اكثر آنها در ميان زمينهای مزروعي و گندمزارها  و در اطراف رودخانه قرار گرفته اند. بناهای كنگره داری كه نوار سفيدی از  گچ در چهار طرف ديوارها و كنگره های اطراف سقف آنها كشيده شده و دسته های  كوچك و بزرگ كبوتر در حول و حوش آن در پروازند يا روی تيرك های آن نشسته  اند. كشاورزان بدين روش از فضله های اين كبوتران برای تقويت زمينهای  كشاورزی خويش ياری می گيرند.


کبوترخانه ولاشان

/post-429

در گوشه و کنار شهر اصفهان، در اطراف و اکنافش برج‎هایی است که در نظر اول به چشم بیننده شبیه برج مراقبت ویژه یا قلعه به نظر می‎رسند اما این‏ها همان برج‎های کبوترخانه هستند. «لیدی شیل» در کتاب خاطراتش در مورد این برج‎ها می‎نویسد: "اصفهان برای کبوتران در حکم ارض موعود است. برای این کار نیز محل‎های مخصوص به شکل برج‎های مرتفع به رنگ سفید ساخته‎اند که در سراسر ایالت پراکنده است و از آن‎ها بیشتر از هر بنای دیگری مواظبت می‎کنند"


کبوترحانه میبد

/post-219

کبوترخانه ها یا کفترخانه ها، که بدان کبوترخان هم اطلاق می‌شد، جهت جمع‌آوری کود کبوتران و دیگر پرندگان برای مصارف کشاورزی ساخته می ‌شدند. کود کبوتر در گذشته استفاده بسیاری در صنعت دباغی، چرم‌سازی و ساخت باروت داشته است.