شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کوار

فارس - کوار - قصر قباد

/post-773/

قصر قباد در کوار نزديكي روستای بورکی قرار دارد و یکی از ویژگی کوه های آن منطقه دارا بودن دره های فراوان با دیواره های صخره ای بلند است. درمیان کوه در دیواره صخره ای غاری با دهانه کوچک و عمق تقریبی 15 الی 18 متر وجود دارد که از سقف و دیواره های آن قطرات آب در سه حوضچه تراشیده شده در سنگ می...