شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

گرمسار

گرمسار

/post-3023/

شهرستان گرمسار غربي ترين شهر استان سمنان است كه با وسعتي معادل 9233 كيلومتر مربع از طرف شمال به دماوند و فيروزكوه از غرب به ورامين از مشرق به سمنان و از جنوب به كوير مركزي و در نهايت به شهرستان نائين در استان اصفهان محدود مي گردد . مركز شهرستان شهر گرمسار است كه در ارتفاع 825 متري از سطح...

گرمسار

/post-2984/

شهرستان گرمسار غربي ترين شهر استان سمنان است كه با وسعتي معادل 9233 كيلومتر مربع از طرف شمال به دماوند و فيروزكوه از غرب به ورامين از مشرق به سمنان و از جنوب به كوير مركزي و در نهايت به شهرستان نائين در استان اصفهان محدود مي گردد . مركز شهرستان شهر گرمسار است كه در ارتفاع 825 متري از سطح...

منطقه شکار ممنوع خنار، گرمسار

/post-2543/

تاریخچه این منطقه برابر آگهی روزنامه رسمی شماره ۱۳۸۴۲ مورخ ۲۶/۶/۷۱ از تاریخ ۱۵/۵/۷۱ شکار ممنوع و تحت حفاظت قرار گرفت و پس از آن ۳ مرحله دیگر نیز تمدید گردیده که در مرحله چهارم از تاریخ ۱۵/۸/۸۰ به مدت ۵ سال دیگر نیز شکار ممنوع اعلام شده است …. موقعیت جغرافیایی و مساحت منطقه شکار ممنوع خنار...