بازی‌های تیم ملی ایران در جام جهانی قطر
دوشنبه - ۳۰ ام آبان ۱۴۰۱ایرانایران
انگلستانانگلیس
۱۶:۰۰
الریان – ورزشگاه بین المللی خلیفهجمعه - ۴ ام آذر ۱۴۰۱
آبان ۱۴۰۱

ایرانایران
برنده پلی آف اروپا
۱۳:۰۰
الریان – ورزشگاه احمد بن علی


سه شنبه - ۸ ام آذر ۱۴۰۱


ایرانایران
آمریکاآمریکا
۲۲:۰۰
دوحه – ورزشگاه الثمامه