بناهای تاریخی آفریقا

بناهای تاریخی و موزه‌های ملی کنیا

/post-713

بناهای تاریخی و موزه‌های ملی به طور یکسان داستان بشریت را در طول اعصار روایت می‌کنند و بخش مهمی از جنبش حفاظت هستند. بناها «موزه‌های باز» هستند که منابع بنیادی، میراث فرهنگی، تاریخ و اکولوژی را حفظ و نگهداری می‌کنند. کنیا خانه‌ی بسیاری از این بناهای تاریخی است که با تور کنیا آگوست می‌توانید به آن سفر کنید. تاریخ دیرینه منطقه ساحلی کنیا جذاب و مسحور کننده است. مدت‌ها قبل از ورود پرتغالی‌ها، منطقه ساحلی دارای تاریخچه طولانی تجارت بود. تاریخ منطقه ساحلی پس از دوران پرتغال با بناهای تاریخی چشمگیر مشخص شده است که اگرچه کلیسایی تنها بخش کوچکی از  ویرانه‌های باستانی و بناهای تاریخی ملی در امتداد ساحل را تشکیل می‌دهند. بیشتر در داخل، و خیلی بعدتر در تاریخ کنیا، میادین جنگ، کلیساها، غارهای مخفیگاه تاریخ جالبی از تاریخ کنیا را در دل خود دارند.